Kontakt

Telefón:
Email:
Bankové spojenie
Číslo účtu (IBAN):
SK71 8330 0000 0021 0123 3670
Prevádzka Žilina
A1music
Bottova 42
010 01 Žilina